Monday, January 28, 2013

चांगुलपणाचा फटका बसतो नित्य नव्याने आता 
संस्कारांचा विंचू डसतो नित्य नव्याने  आता 
कुठली नीती कसले संयम, चालू मनात विकार कायम 
लाज वाटते तरीही हसतो आम्ही नव्याने आता 
संस्कारांचा विंचू डसतो नित्य नव्याने  आता
--- विशाल 

Sunday, January 20, 2013

जिथे राहिले भग्न अवशेष बाकी 
वदे  कोण त्या राउळाची कथा ..
पुजारी म्हणे ओळखीचे पुरावे 
न ओळखे परी देवतेची व्यथा ...
--- विशाल 

Sunday, January 13, 2013

कधीतरी हल्ली सहज जाता नजर चंद्राकडे 
चांदण्यातील आठवणींशी चालू होती पुन्हा लढे 
पुन्हा तीच ती ओढा-ताण पुन्हा तीच ती रस्सी-खेच 
जुन्याच जखमा नव्या वेदना सोसायाच्या एकटयानेच 
--- विशाल  

Saturday, January 12, 2013

तुझ्या टपोऱ्या डोळ्यात माझं इवलस गाव ४

तुझे लांब लांब केस तुझी लांब लांब वेणी 
तुझ्या केसामध्ये माझं  मन गुंतलं साजणी 

जीव गुंतला केसात मन गुंतलं गुंतलं 
तुझ्या सौंदर्याच त्यात धन गुंतलं गुंतलं 

सखी चालतेस तेव्हा वेणी ऐटीत हालते 
खुल्या माळावर  जशी कुणी नागीण डोलते 

हिला ठेऊ नको मागे सखे तिला पुढे टाक 
धन पडले समोरी असो चोरावर धाक 

सखे नाही भरवसा कुणी कुठून येईल 
तुझ्या सौंदर्याच धन कोणी लुटून नेईल 

लाख मोलाच साजणी तुझ्या रूपाच हे धन 
तुझी वेणी टाक पुढे तिला करू दे राखण 

आम्ही फुकटात किती त्याच्याकडे लक्ष द्यावं 
तुझ्या टपोऱ्या  डोळ्यात माझं  इवलस गाव ..

Friday, January 11, 2013

"जपावे किती मी तुझ्या आठवांना 
नि स्वप्नांस तुझिया किती गोंजरावे ,
आसवांवरी तू नाव कोरले तुझे म्हणुनी  
पापणीत ओल्या कुठवरी सांभळावे
--- विशाल 

Thursday, January 3, 2013

नात्यातील चुकलेली गणिते 
उरलेल्या बाक्या काही 
आयुष्य उभे वेचले तरी 
अजूनही उत्तर नाही 
--- विशाल