Wednesday, March 28, 2018

नको आठवू आता पुन्हा नव्याने

नको आठवू ,आता पुन्हा नव्याने,
तुला काय सांगू, किती त्रास होतो?
ना रात्र सरते, ना दिवस जातो,
तीनही त्रिकाळी, तुझा भास होतो ।

नको आठवू, आता पुन्हा नव्याने,
तुझ्यासाठी ओठात, हर घास अडतो,
सुचते ना दुसरे, काही मनाला,
कवितांचा तुझीया, मला ध्यास जडतो ।

नको आठवू, आता पुन्हा नव्याने,
दृष्टी मी शून्यात, लावून बघतो,
नयनी भरुनी, हृदयी असे तो,
तुझा चेहरा, नित्य पाहून जगतो ।

नको आठवू, आता पुन्हा नव्याने,
स्वतःलाच मी, गोष्टी सांगून हसतो,
मला ठाव असते, तू बसुनी समोर,
पण तिसऱ्याला, मी वेडाच दिसतो ।

नको आठवू, आता पुन्हा नव्याने,
हे पान सुद्धा, बघ गेले भरून,
स्याही ही आटली, लेखणी लिहीना,
अन शब्द माझेही, गेले संपून ।

- विशाल (कराड १०/१२/२००६)

Wednesday, March 7, 2018

आदमीका वक्त बुरा हो मगर इतनाभी नही गालिब
की हम चुहा मारना चाहते हो और तू नजर आ जाये
- विशाल

Monday, March 5, 2018

खलाशी

ठाव ना आम्हा मदिना मक्का
ठाव ना आम्हा प्रयाग काशी
आम्ही वेडे विमुख खलाशी
आयुष्याच्या वेशीपाशी

तुम्ही झगडता आयुष्याशी
आम्ही होतो त्याला सोबत
पुण्य पाप तुम्ही अलग ठेवता
उचलतो दोन्ही आम्ही अलगद
मध्य गाठण्या बुडता तुम्ही
आम्ही पहातो किनाऱ्याशी

जीवनात या नकोत संकट
तुमचे आयुष्यास साकडे
लगाम त्यांचा आमच्या हाती
संकट आम्हापुढे तोकडे
झुकणे कसले आम्हा ना माहीत
नाते आमुचे आभाळाशी

गुलाम तुम्ही असे कारकून
गठ्ठे बांधता दिवस खरडून
आम्ही उधळतो रंग छटांचे
चाकोरीची चौकट मोडून
तुम्ही बंदी अन मुक्त आम्ही
जरी तुमच्या नजरेतून दोषी

आराम ओढून तुम्ही झोपता
काम जरा लावून उशाशी
कष्टाचे आभूषण लेवून
फिरतो आम्ही चहू दिशाशी
आस सुखाची तुम्हास आमुचे
दुःखही खेळे आनंदाशी

-विशाल (कराड १८/०१/२००६)

Thursday, March 1, 2018

उशिरा

आल्यावर ती यार उशिरा
का न पडे अंधार उशिरा

आधी घाव पचवा प्रेमाचे
शत्रू करतील वार उशिरा

समजवा रे दिलास कोणी
यास कळे व्यापार उशिरा

जिण्या-मरणाचा प्रश्न जयात
तीच पोहोचली तार उशिरा

सांभाळा धर्म अजून जरासा
यंदा त्याचा अवतार उशिरा 

जो तो पुसतो कोण? कशाला?
नको इतका सत्कार उशिरा

आधी थिरकते वीज अंबरी
कडकडती झंकार उशिरा

इडली कधीच उकडली होती
कढले पण सांभार उशिरा

नको फैसला बीजास पाहून
कर्म घेई आकार उशिरा

इथे आटपता कामे लवकर
तिथे वाजती चार उशिरा

ओढीस क्षणभर उसंत नाही
पण भेटीचा वार उशिरा

उशिरा तुझे गं रंग उमगले
(कळती फुलांचे प्रकार उशिरा)

जगणे कधीच संपून जाते
मरण येते फार उशिरा

त्यांचे किंचाळणे विरु दे
गा विशाल ओंकार उशिरा

-विशाल (पुणे २६/०२/२०१८)