Wednesday, August 14, 2013

जुन्या आठवांचे पाश तोडयलादेखील शब्द नाहीत
दूर जाणाऱ्या तिला पास ओढायलादेखील शब्द नाहीत
काय गुन्हा घडला ? का शब्दांनी पाठ फिरवली ?
रुसल्या शब्दांची समजूत काढायलादेखील शब्द नाहीत
--- विशाल