Wednesday, February 1, 2012

अस्तित्व कुठे ?... दिसतो तो इथे फक्त आभास 
प्याल्यात संपवीत जिंदगी मी एक देवदास ...
--- विशाल 

No comments:

Post a Comment