Tuesday, January 2, 2018

नाते

एक आठवणीचे बीज पेरले होते त्या वळणावर
जिथे उमटली होती तुझी शेवटची पाऊलखुन
सिंचनाला आसवांचे दोन थेंब ढाळले होते
तुला कदाचित जाणीव नसेल
पण आता त्या रोपाला फुल लागले आहे
काढून ठेवीन त्याला तुझ्यावर लिहिलेल्या कवितांच्या वहीत
तिथेच
जिथे दोन कवितांच्या मधले पान फाटले होते
जिथे हात हातातून सुटले होते
एक नाते तुटले होते

-विशाल ३०/१२/१७

No comments:

Post a Comment