Saturday, June 8, 2013

सजलेल्या मौसमाची चढलेली धुंदी
कोसळत्या पावसाची आहे रजामंदी
पण
बांधलेले हात माझे, हुकलेली संधी
चिंब तू समोर, मला पहायची बंदी

No comments:

Post a Comment