Monday, March 5, 2018

खलाशी

ठाव ना आम्हा मदिना मक्का
ठाव ना आम्हा प्रयाग काशी
आम्ही वेडे विमुख खलाशी
आयुष्याच्या वेशीपाशी

तुम्ही झगडता आयुष्याशी
आम्ही होतो त्याला सोबत
पुण्य पाप तुम्ही अलग ठेवता
उचलतो दोन्ही आम्ही अलगद
मध्य गाठण्या बुडता तुम्ही
आम्ही पहातो किनाऱ्याशी

जीवनात या नकोत संकट
तुमचे आयुष्यास साकडे
लगाम त्यांचा आमच्या हाती
संकट आम्हापुढे तोकडे
झुकणे कसले आम्हा ना माहीत
नाते आमुचे आभाळाशी

गुलाम तुम्ही असे कारकून
गठ्ठे बांधता दिवस खरडून
आम्ही उधळतो रंग छटांचे
चाकोरीची चौकट मोडून
तुम्ही बंदी अन मुक्त आम्ही
जरी तुमच्या नजरेतून दोषी

आराम ओढून तुम्ही झोपता
काम जरा लावून उशाशी
कष्टाचे आभूषण लेवून
फिरतो आम्ही चहू दिशाशी
आस सुखाची तुम्हास आमुचे
दुःखही खेळे आनंदाशी

-विशाल (कराड १८/०१/२००६)

No comments:

Post a Comment